"Dans naar balans"


Datum: overdag (individueel) of in de avond (groep)
Tijd: 1/2 uur individueel of 1 1/2 uur in de groep
Kosten: 45 euro per sessie
Aantal: individueel zo vaak als je wilt of 10 groepsbijeenkomsten als cursus

Een cursus voor mensen met een depressie om op een dynamische manier grip te krijgen op depressiviteit en/of angstklachten

Dans en beweging

Dans is zo oud als de mens zelf. Het werd gebruikt om emoties als angst, woede en vreugde te uiten. Dans en beweging geven u de mogelijkheid om uw emoties te uiten, omdat gevoelens soms moeilijk in woorden uit te drukken zijn. Uit onderzoek blijkt verder dat bewegen een gunstig effect heeft op psychische klachten. Door de interactie tussen lichaam en geest heeft beweging invloed op het totale functioneren.

''Dans naar balans"

de Praktijk voor Chr. Hulpverlening biedt u een cursus aan, waarin dans en beweging centraal staan. We proberen u aan de hand van dansen en het ''bewegen-op-muziek'' inzicht te geven in het herkennen van uw eigen emoties en het uiten ervan, zodat u weer in balans komt met uw emoties. We geven u bovendien de mogelijkheid deze emoties uit te wisselen met anderen. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan het op elkaar afstemmen van gevoel, denken en handelen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor mannen en vrouwen ongeacht hun leeftijd met depressieve en angstklachten, die actief hun klachten willen aanpakken. Mensen met fysieke functiebeperkingen kunnen gewoon deelnemen. De praktijk wijst namelijk uit dat deelname aan het programma vaak wel mogelijk is.

Doel van de cursus

Basisvertrouwen en levensvreugde worden vaak ''beschadigd'' door negatieve ervaringen. Dit kan voor veel onaangename gevoelens zorgen. Tijdens de cursus wordt er naar een herstel gestreefd.

Met deze cursus streven we ook naar:

Het doorbreken van de negatieve spiraal van depressiviteit.
Vermindering van de klachten.
Bewust worden van en leren omgaan met gevoelens.
Ontspanning en rust.
Zelfvertrouwen bevorderen.
Sociale vaardigheden ontwikkelen.
Meer levensvertrouwen en levensblijheid ontwikkelen.
Nieuw perspectief op de toekomst ontwikkelen.
In beweging komen.

Onderwerpen

Elke bijeenkomst heeft een eigen thema. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: "Kennismaking", "Identiteit", "Angsten", "Depressie", "Kracht" en "Leven in balans & de toekomst".

Werkwijze

De cursus bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. We werken met eenvoudige danstechnieken en beweging. Enkele onderdelen van een bijeenkomst zijn: warming-up, openingsdans, kringdans, concentratieoefening, vrije dans, gevoelsoefening en een nagesprek. Danservaring is niet nodig. Het dragen van loszittende kleding en sportschoenen of balletschoentjes tijdens de bijeenkomsten wordt aangeraden.

Praktische informatie

U kunt zich het hele jaar door aanmelden voor de cursus. Bij voldoende deelnemers gaat er een groep van start. Voor de cursus van start gaat vindt er een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek krijgt u informatie over de cursus en kunt u vragen stellen. Samen met de cursusbegeleiders bekijkt u of deelname in uw geval aan te bevelen is.

Aan een groep nemen maximaal 6 mensen deel. De begeleiding is in handen van een deskundige dansdocent van de opleiding ''Danstherapie Charlotte Querido'' aan het conservatorium te Enschede en tevens gezondheidspsycholoog i.o.

De cursus vindt plaats aan de Stanleystraat 85, te Barneveld. De kosten voor deelname zijn €45,00 per keer. De cursus kan alleen in zijn geheel gevolgd worden.

Opgeven

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u naar de Contact pagina gaan.