Wat is danstherapie?


Charlotte Querido (bedenker en psychiater) en Toshi de Cuba (stagebegeleider, psycholoog en danstherapeut, afgestudeerd op danstherapie) en ikzelf zeggen hierover:

Danstherapie is een nonverbale psychotherapie, gericht op het bewust maken en mobiliseren van positieve krachten in de mens, waardoor meer rust, levensvertrouwen en levensblijheid ontstaat. Danstherapie gaat uit van de hypothese dat de mens evenzeer positieve als negatieve gevoelens verdringt, maar de positieve dieper verdringt, omdat de realisatie daarvan de mens vaak voor minder prettige consequenties stelt.
Door verdringing van de positieve gevoelens groeit de mens scheef. Hij verwijdert zich van zijn werkelijke gevoel en komt in een spanningsveld. Hoe verder van het gevoel verwijderd, hoe groter het spanningsveld en dat kan leiden tot psychisch en/of lichamelijk ziek zijn.
De dans heeft daarom zo'n genezend effect op de mens, omdat zij samen met de muziek elementen van het leven in zich draagt, die samentrillen met elementen in de menselijke psyche.
Bron: Charlotte C. Querido

Danstherapie is een groepstherapie of individuele therapie, maar kan ook als workshop worden gegeven, waarbij dans wordt gebruikt als instrument om eigen emoties te herkennen, te uiten en uit te wisselen met anderen. In de danstherapie treedt de lichamelijke activiteit 'dans' op de voorgrond. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan het op elkaar afstemmen van gevoel, denken en handelen. Basisvertrouwen en levensvreugde worden vaak ondermijnd door negatieve ervaringen. Het doel van danstherapie is meer rust, levensvertrouwen en levensblijheid te ontwikkelen.
Bron: Toshi de Cuba

Danstherapie volgens Querido:

Iedere sessie, volgens de methode Querido, staat in het teken van een bepaald thema, zoals loslaten. Andere voorbeelden van thema's zijn; vertrouwen, licht, zwaar, angst, spiegelen, grenzen bepalen, chaos & stilte. Een sessie heeft altijd negen vaste onderdelen en duurt in totaal anderhalf tot twee uur.

Verloop van de sessie:

1. Openingsdans
Al bewegend maken we kennis met elkaar.

2. Warming-up
Het maakt de spieren niet alleen warm, maar zet ook aan tot 'leven in het nu', waardoor je even loskomt van je dagelijkse dingen.

3. Concentratie-oefening
We doen een oefening om een diep, meestal verdrongen, verlangen vorm te geven in beweging en gebaar. Hierdoor word je je er meer bewust van dat diepe verlangens nog steeds in je aanwezig zijn.

4. Vrije dans
We leven ons even uit na de concentratie-oefening. Op basis van een paar eenvoudige passen even de remmen los gooien - en goed moe worden.

5. Sociale communicatie
Je ervaart dat je samen bent op deze wereld; je bent niet alleen.

6. Kringdans
Door middel van deze dans druk je het contact uit tussen jezelf, God en je medemensen. De dansen bestaan uit slechts enkele passen. Ze zijn gebaseerd op dansen die een bepaalde symbolische betekenis hebben.

7. Ontspanning
Dit is het rustpunt van de sessie. In een gemakkelijke houding luister je naar de inleiding van een verhaal dat je verder zelf vormgeeft met beelden die uit het onbewuste naar boven komen. (Ik werk daarbij niet vanuit occulte machten, zoals yoga o.i.d.)

8. Gevoelsoefening
In deze oefening geef je een gevoel vorm. Je concentreert je op een bepaald gevoel. Dan beeld je eerst het tegendeel van dat gevoel uit, daarna de positieve kant van dat gevoel. De bedoeling is om de gevoelens te ervaren.

9. Nagesprek
In het nagesprek mag je (maar het hoeft niet) belevenissen, gevoelens of beelden die tijdens de sessie ontstaan zijn, delen met de andere groepsleden.

Tijdens sommige onderdelen is de verleiding soms groot om met elkaar te praten, maar daarvoor is dit nagesprek juist bedoeld. Gedurende de sessie heeft het meer zin om 'bij jezelf te blijven'.

Samenvatting:

Doel van danstherapie is om beter bij jezelf te komen, bij je verborgen gevoelens en verborgen verlangens door middel van het lichaam. Het is een vaktherapie en sinds 2006 daar ondergebracht. Het is een nonverbale psychotherapie en het werkt helend en genezend. Zo gauw je een gebaar maakt bijvoorbeeld bij ballet open je je armen en ga je merken dat je uit de gesloten houding komt van bijvoorbeeld de armen over elkaar. Muziek verdiept daarbij.Vragen van een 4-havoscholiere over dans

1. Waarom heeft u gekozen om danstherapeute te worden? (Hoe kwam u ermee in aanraking?)

Tot 2003 was ik wijkverpleegkundige bij de mensen thuis. Het was moeilijk mensen zelf in beweging te krijgen. Zo van: (Ik) hier is het washandje, kunt u even uw eigen gezicht wassen. (Patiënt)Och nee zuster doet u dat maar, daar bent u voor. (Ik) Dat is goed voor uw zelfvertrouwen. (Patiënt) oké toe dan maar (zucht)

Toen dacht ik: hoe krijg ik mensen nou in beweging en kan ik gaan samenwerken met mijn man die een praktijk heeft voor hulpverlening voor mensen met psychische problemen en iets met dans, want daar houd ik zo van

Toen ben ik gaan googelen en kwam op danstherapie aan het conservatorium


2. Met welke leeftijd en soort klacht/probleem krijgt u het meest te maken?

Van 4-80 jaar, maar het meest volwassenen met op slot zittende emoties of het lichaam wat op slot zit. Ook als je niet vooruitkomt bij een andere hulpverlener kan dans helpen.

3. Denkt u dat danstherapie alleen geschikt is voor een bepaald soort mensen of kan het iedereen helpen?

Het helpt niet als je niet wilt bewegen en niet houdt van bewegen.

4. Denkt u dat danstherapie effectiever is dan een andere vorm van therapie? Waarom wel/niet?

Het is zeer effectief. Maar het meeste effect bij alle therapieën is het contact cliënt hulpverlener.

Het is effectief als je naar je emoties toe wilt. Emovere betekent bewegen. Emoties komen in beweging en je gaat weer echt voelen wat al lange tijd verborgen was. Depressieve mensen gaan bijvoorbeeld weer blijdschap voelen.

Argentijnse tango helpt heel goed bij relatieproblemen.