Programma per bijeenkomst


Bijeenkomst 1: Thema: kennismaken / lichaam / automatische piloot / hier en nu

o Opening, welkom, koffie, gebed, uitleg over de training
o Test invullen automatische piloot
o Invullen: aan welk gewoontepatroon wil je werken
o Houdingsoefening
o Spierbewustzijnsoefening
o Christelijke meditatie

De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Zij staan geplant in het huis van de Heer, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris Psalm 92: 13-15

o Spierbewustzijns- en houdingsoefening
o Aandachtsoefening
o Bijbel meenemen voor aandachtsoefening
o Lichaamsverkenning

Huiswerk: Dagelijks: lichaamsverkenning. Zie sessie 1 achter in de map. Graag doorlezen.

Bijeenkomst 2: Thema: ademhalen

o Welkom, opening, gebed, koffie.
o Aandacht voor de ademhaling = Ademobservatie
o Bewustzijnsoefening, ontspanningsoefening
o Christelijke meditatie. Genesis 2:7: toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
o Dans Breathe

Huiswerk: Dagelijks: ademhalingsobservatie en lichaamsverkenning.

Zie sessie 2 achter in de map. Dit graag doorlezen.

Bijeenkomst 3: Thema: gewoontepatronen

o Welkom, opening, gebed, koffie,
o Oefening 'Aandacht voor de ademhaling', voorbereiding op de zitoefening
o Christelijke meditatie (Joh. 15: de ware wijnstok)
o Zitoefening 'Aandacht voor de ademhaling en het lichaam'
o (ingevulde) Gewoontepatronen bespreken
o Aandachtsoefening: houdingen ten opzichte van jezelf

Huiswerk: Dagelijks: oefeningen volgens sessie 3 achterin de map en lezen van sessie 3
Registratie van gewoontepatronen

Bijeenkomst 4: Thema: gedachten en gevoelens

o Welkom, opening, gebed, koffie.
o Korte tussenevaluatie
o Christelijke meditatie (Lukas 10: Maria en Martha)
o Aandachtsoefening: gedachten en gevoelens (verkenning van emoties
o Zit- aandachtsoefening voor geluiden en gedachten
o Spierbewustzijnsoefening

Huiswerk: Dagelijks: oefeningen van sessie 4 en lezen sessie 4 achter in de map
Registratie van gewoontepatronen

Bijeenkomst 5: Thema: oefenen met een moeilijkheid

o Welkom, opening, gebed, koffie.
o Aandacht voor de ademhaling en het lichaam; een zitoefening
o Oefenen met een moeilijkheid (rietje) en n.a.v. die ervaring daarna in kaart brengen van een gewoontepatroon
o Christelijke meditatie (Markus 4: storm op het meer)
o Oefening 'met aandacht lopen'
o Dans Via Dolorosa

Huiswerk: Dagelijks: oefeningen naar keuze, lees sessie 5 en 6 achter in de map
Invullen terugvalpreventie
Invullen: EHBO koffer

Bijeenkomst 6: Thema: wat je geleerd hebt, toepassen. Terugvalpreventie & evaluatie

Welkom, opening, gebed, koffie.
Christelijke meditatie (Fil. 4: 13 ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft)
Gewoontepatronen bekijken
Evaluatie
Test invullen: automatische piloot
Bespreken: toepassingen van de training
Zelfzorg & terugvalpreventie
Evaluatieformulier invullen
Luisteren naar een afscheidslied

Huiswerk: oefeningen naar keuze en lees sessie 7 en 8 (wijzigingen voorbehouden!)