Mevr. W. Touwen


- Psycholoog (Gezondheid), SPS-NIP
- EMDR
- Psychosomatisch oefentherapeut
- Dans- en bewegingstherapeut, vaktherapeut (creatieve therapie) Lid NFG en RBCZ en ADTA
- Trainer Christfulness, na opleiding Mindfulness Based Cognitive Therapy
- Verpleegkundige BIG geregistreerd
- Neurofeedbacktrainer
- Hartcoherentietrainer
- Opvoedondersteuner
- Oplossingsgerichte therapeut
- Mentalisation Based Treatment, Mentaliseren
- Speltherapeut
- Levenscoach, Life coach
- Christfulnesscoach
- Danscoach
- Integrated Listening System trainerSinds 1992 heb ik een praktijk samen met Lourens Touwen. Hij is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Directief Therapeut, Trainer en Coach.
Wij bieden Christelijke Hulpverlening voor mensen met psychische- en psychosomatische problemen. Daarnaast ben ik begonnen in 2006 met het aanbieden van danstherapie.

Wat betekent danstherapie voor mijzelf?

Danstherapie betekent voor mij je bewust worden van geest, ziel en lichaam. De geest die contact maakt met Gods Geest, de ziel, het denken, willen en voelen en het lichaam, het stoffelijke dat ons vertelt hoe we ons voelen.

Contact maken met God zal centraal staan in de danstherapie die ik zal geven en ook de workshops die ik geef. Zonder Hem is er geen werkelijke genezing, naar geest, ziel en lichaam. Door Jezus Christus is de toegang nu vrij tot de Vader, tot God. Hij, die onze Vader wil zijn en weet wat wij nodig hebben.

Bij danstherapie zal ik gebruik maken van oefeningen en dans zoals een vrije dans om te wennen in de ruimte, ballet om daadkracht te ontwikkelen en drama om gebeurtenissen uit te spelen. De dans is daarbij belangrijk om het expressief te kunnen uiten wat voor gevoelens je hebt, door de dans kom je sneller bij je gevoel. Je beweegt het uit.

Door middel van dans en beweging word je begeleid bij je innerlijke ontwikkeling. In de groep wordt ingegaan op thema's die aan de orde zijn. Er wordt een veilige ervaringsplaats geboden waar je jouw eigen kwaliteiten, grenzen en mogelijkheden steeds beter hebt leren kennen, voelen en aanwenden in het dagelijkse leven. In contact met God en jezelf en anderen.

Ikzelf heb de driejarige opleiding gedaan aan het conservatorium en ervaarde het als een avontuurlijke zoektocht naar mijn persoonlijke krachten en kwaliteiten. Mijn natuurlijke levendigheid en creativiteit werd aangewakkerd, waardoor ik een impuls kreeg om nieuwe mogelijkheden in mezelf te ontdekken en mijn grenzen te verleggen.

Je leert beweging te brengen in processen waarin je soms vast kunt zitten. In een veilige omgeving van mensen die zich ook open willen stellen voor God en zichzelf en voor anderen, kun je experimenteren met de nieuw ontdekte mogelijkheden, zodat je ze daarna gemakkelijk in je leven kan integreren. Thema's die aan de orde komen zijn: chaos & structuur, grenzen en keuzen maken, geven-nemen-delen,overgave & controle, ruimte & kracht en omgaan met emoties. In mijn eigen danstherapie laat ik ook het volgende nog aan bod komen: Buikademhalingsoefeningen, buik- en rugspieroefeningen, kennis en bewustzijn m.b.t. het lichaam.

New age gedachten komen niet voor in de danstherapie en de cursussen.
De opleiding danstherapie op het conservatorium bevatte wel new age gedachten, ik ben daar altijd verre van gebleven en God heeft mij steeds op Hem gericht. Ik deed ook met bepaalde oefeningen niet mee.
Je gaat niet op zoek naar de god in jezelf, maar naar Jezus Christus die in je wil wonen als je Hem daarom vraagt en je leven aan Hem wilt geven. Hij krijgt de eer, evenals Zijn Vader.
Het belangrijkste in de danstherapie en de cursussen is dat we Hem leren kennen en van daaruit leren hoe Hij ons ziet en de leugen van satan weerleggen, dat we waardeloos, minderwaardig enz. zijn. Een ieder krijgt die danstherapie volgt of een cursus doet krijgt tips en oefeningen die Bijbels verantwoord zijn.