Nieuws


Groot Nieuws Radio

Christfulness op Groot Nieuws RadioTherapie met goldendoodle

Speciale inzet van een hond die emoties en gedragingen kan spiegelen, voor het helder krijgen van een probleem.Welkom op Dans en Beweging!


Hierbij wat info over de danstherapie:

Het begrip danstherapie: danstherapie is een nonverbale therapie en betekent dat mensen door middel van dans en beweging komen bij hun onbewuste en voorbewuste processen om zo te komen tot een geintegreerde persoonlijkheid. Dit kan door herbeleving en uitbeelden van processen uit het hier en nu en uit het verleden.

In eenvoudige bewoordingen:
Allereerst leer je contact maken met je zelf en daarin ook met de ander.
Voeten aan de grond, contact maken met jezelf, met het hier en nu en met de ander.
Wie ben ik, wie ben jij? In welke ruimte bevind ik me, hoe verhoud ik me tot mezelf en de ander en tot de ruimte om mij heen?
Dat is danstherapie.

Creatieve dans en beweging oftewel danstherapie valt sinds 1 jan. 2006 onder de vaktherapieën samen met de volgende therapieën: Beeldend therapie, Dramatherapie, Muziektherapie en Psychomotorisch therapie.

Bij danstherapie beleven we gevoelens tijdens de beweging.
Positieve gevoelens zoals blij zijn, enz
Negatieve gevoelens zoals verdrietig zijn, boos enz.
Maar ook onze verlangens onderzoeken we al dansend.
Wat wil je, waar verlang je naar, waar droom je van?
Gods Woord zegt daar verschillende dingen over.

God houdt van onze verlangens en we mogen ze alle bij Hem bekend maken. Hij staat er zo positief tegenover dat Hij de antwoorden wil geven op onze verlangens. Hij heeft ze ons gegeven heeft en de antwoorden wil Hij ook geven. Zie ook de Filipenzenbrief:

Fil. 4: 5-7 NBG

De Here is nabij.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

NBV

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

en Spreuken 16 vers 1-2 NBV

Een mens stelt zich veel vragen,
de HEER geeft het antwoord.

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.